Dự báo về phát triển việc làm ở Úc đến tháng 05/2024

1. Dự báo phát triển việc làm theo vùng lãnh thổ đến tháng 05/2024 (%)

 

Theo số liệu thể hiện ở biểu đồ trên, việc làm được dự báo sẽ tăng trên các vùng của Úc với tốc độ tăng ở các thành phố lớn cao hơn ở các bang và lãnh thổ còn lại, ngoại trừ bang Queensland nơi dự báo công việc sẽ tăng cao ở các vùng thưa dân hơn là ở các vùng trung tâm thành phố. Cụ thể như sau:

 

Như vậy dự báo đến tháng 05/2024, New South Wales, Victoria và Queensland là 3 bang sẽ ghi nhận sự tăng trưởng về công việc lớn nhất trên toàn lãnh thổ nước Úc.

2. Dự báo phát triển việc làm theo nghề đến tháng 05/2024 (‘000)

Trong số 8 nhóm ngành, ngành nghề chuyên nghiệp (professionals: software & application Programers; Regitered nurses, Education Aides v.v…), nghề phục vụ cá nhân và cộng đồng (Community and Personal Service Workers: Welfare Support Workers, Aged & Disabled Carers v.v..) và nghề kĩ thuật nghề (Technicians and Trades workers: Chefs, Welders v.v…) vẫn là 3 nhóm ngành dẫn đầu trong dự đoán về sự phát triển về việc làm trong vòng 05 năm tới.

 

TÔI MUỐN TƯ VẤN

DH EDUCATION CENTRE

Địa chỉ:  UP BKHCM – 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, HCM 700000, Việt Nam

Tel:    +84 28 3833 6599 (HCM)

+61 2 9238 0077 (SYD)/ +61 434 492 346 (Tư vấn viên người Việt – SYD)

Viber: +61 434 492 346 (DH Education)

Zalo: DH Education Solutions          

Website: www.dheducation.vn/

Facebook: www.facebook.com/DHECVietnam