Các phân tích giúp dự đoán tương lai của ngành đầu bếp (Chef) tại Úc

 1. Ngành Chef tại Lãnh thổ Thủ đô của Úc
 • Theo thống kê năm 2018, ngành đầu bếp tại Thủ đô Úc đã không còn bị thiếu với 72% các chỗ trống đã được lấp đầy, cụ thể là với mỗi công việc đầu bếp thì có 9.3 ứng viên dự tuyển, 6.7 người đủ điều kiện và 1.6 người (nhiều hơn 1 người) phù hợp với công việc.

 1. Ngành Chef tại bang Queensland
 • Cũng theo thống kê năm 2018, ngành Chef tại Queensland không còn thiếu nhân lực với 87% chỗ trống đã được lấp đầy, 27.4 ứng viên cho một công việc, 8.2 ứng viên đủ điều kiện và 5.3 ứng viên phù hợp với công việc.

 1. Ngành Chef tại bang New South Wales
 • Số liệu năm 2018 chỉ ra rằng bưng NSW đang thiếu đầu bếp với chỉ 52% chỗ trống được lấp đầy, với mỗi công việc chỉ có 7 ứng viên dự tuyển, 4 ứng viên đủ điều kiện và 1.4 người phù hợp với công việc.

 1. Ngành Chef tại bang Victoria
 • Cũng giống với lãnh thổ Thủ đô và bang Queensland, tại thời điểm năm 2018, Victoria không thiếu đầu bếp, với 88% chỗ trống được lấp đầy, mỗi công việc có 15.3 ứng viên, 7.5 người đủ điều kiện và 1.8 người phù hợp với công việc.

 1. Ngành Chef tại lãnh thổ Bắc Úc
 • Năm 2018, lãnh thổ Bắc Úc thiều nhân lực ở ngành đầu bếp nhưng ở mức độ vừa với 71% chỗ trống được lấp đầy, 6.4 ứng viên cho một vị trí công việc, 6.1 ứng viên đủ điều kiện và 1.4 người phù hợp với vị trí công việc.

 1. Ngành Chef tại Tasmania
 • Ngành đầu bếp tại Tasmania năm 2018 không bị thiếu nhân lực với 76% chỗ trống được lấp đầy, 8.4 ứng viên cho mỗi công việc, 3.9 người đủ điều kiện và 1.5 người phù hợp với vị trí công việc.

 1. Ngành Chef tại South Australia
 • Theo số liệu năm 2018, bang Nam Úc (South Australia) đang rất thiếu đầu bếp với chỉ 44% chỗ trống được lấp đầy, 26.4 ứng viên ứng tuyển cho một vị trí công việc, 5.9 người đủ điều kiện và chỉ 0.8 người phù hợp với vị trí công việc.

 1. Ngành Chef tại Western Australia
 • Tây Úc (Western Australia) năm 2018 không thiếu đầu bếp với 68% chỗ trống được lấp đầy, 13.8 ứng viên cho một vị trí công việc, 9.0 người đủ điều kiện và 2.7 người phù hợp với với vị trí công việc

Như vậy theo số liệu thống kê năm 2018, ngành đầu bếp có triển vọng lớn ở các bang như South Australia và New South Wales.

Nếu ngành đầu bếp là lựa chọn của bạn, hãy sáng suốt để có được kế hoạch tương lai phù hợp với mong muốn của bạn nhất.

 

TÔI MUỐN TƯ VẤN

DH EDUCATION CENTRE

Địa chỉ:  UP BKHCM – 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, HCM 700000, Việt Nam

Tel:    +84 28 3833 6599 (HCM)

+61 2 9238 0077 (SYD)/ +61 434 492 346 (Tư vấn viên người Việt – SYD)

Viber: +61 434 492 346 (DH Education)

Zalo: DH Education Solutions          

Website: www.dheducation.vn/

Facebook: www.facebook.com/DHECVietnam